Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D do dnia 9 września 2008r.
2. Kategorii C do dnia 9 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D po dniu 10 września 2008r.
2. Kategorii C po dniu 10 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej Symulator jazdy w warunkach specjalnych

KIEROWCY PRACUJĄCY AKTUALNIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY LUB OSÓB SĄ ZOBOWIĄZANI ODBYĆ SZKOLENIE OKRESOWE I WYMIENIĆ PRAWO JAZDY (UZYSKAĆ WPIS - KOD 95) TERMIN WYMIANY PRAWA JAZDY JEST UZALEŻNIONY OD TERMINU UZYSKANIA KAT. C LUB KAT. D PRAWA JAZDY