Dokumenty potrzebne do zapisania się na kurs prawa jazdy (utworzenia PKK):

- dowód osobisty lub ważny paszport (można wyrobić w trakcie kursu)
- kolorowa fotografia 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym uchem
- orzeczenie lekarskie (w dniu rozpoczęcia kursu badania lekarskie na miejscu u nas)
- zgoda rodziców - dot. osób niepełnoletnich
- orzeczenie psychologiczne (tylko na kat. C, CE, D).

PRZYJDŹ DO NAS - POMOŻEMY W NOWYCH FORMALNOŚCIACH POTRZEBNYCH DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS - UTWORZENIU PKK!

Informacje o PKK: http://pkk.pwpw.pl

Kurs prawa jazdy (szkolenie podstawowe) może rozpocząć osoba, która posiada:

- wymagany przepisami ustawy wiek; (wiek podajemy osobno dla każdej kategorii)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - dot. kat. C, C+E, D prawa jazdy
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
- prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię B jeżeli ubiega się o kategorię C lub D
- prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię odpowiednio B, C, D jeżeli ubiega się o kategorię B+E, C+E, D+E.

UWAGA: Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku
Do egzaminu państwowego można podejść na 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku!!! - wymagany wiek obowiązuje w dniu wydania prawa jazdy.

Szkolenie uzupełniające - (dodatkowe godziny jazdy lub wykładów) - przeprowadzane jest na wniosek osoby szkolonej - może je rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

Opłata za wydanie prawa jazdy:
Po zdanym egzaminie państwowym należy udać się do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta celem dokonania opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy (kwota 100,50 zł). Większość urzędów zamawia dokument prawa jazdy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za wydanie dokumentu (kwota 100,50 zł), dlatego w celu uniknięcia wydłużenia czasu oczekiwania na prawo jazdy zalecamy udać się do wydziału komunikacji niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym.

Poniżej wzór nowego prawa jazdy - wydawanego od dnia 19 stycznia 2013 r. - obowiązuje taki sam wzór dla wszytkich państw w Unii Europejskiej.